61-248 Poznań ul. Adama Kręglewskiego 9 (dawniej ul. Dziadoszańska 10)

tel. 61 653-12-20, e-mail: meble@shbazar.pl