22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 51

tel. 22 209 89 86, e-mail: sale@uwalls.pl