ul. Stanisława Taczaka 24, 60-819 Poznań

tel. +48 535 544 995, e-mail: kontakt@redro.pl